Home

Bureau VDS 

Bureau VDS adviseert en begeleidt corporaties, gemeenten, particulieren, ondernemers en projectontwikkelaars op het gebied van dorps- en stedelijke vernieuwing, maatschappelijk vastgoed en projectontwikkeling.

 

Bureau VDS werkt aan

 • Particulier opdrachtgeverschap
 • Wijkvernieuwing (sociaal en fysiek)
 • Wijkvisies
 • Woonwensen
 • Bloemkoolwijken
 • Integraal Accommodatiebeleid
 • Beheersstructuren
 • Vastgoedbeheer

Particulier Opdrachtgeverschap

Globale fasering

 • Oriëntatie
 • Verwerving
 • Planvorming
 • Ontwerp
 • Ontwikkelproces
 • Uitvoering
 • Oplevering

 

Wijkvernieuwing

 • Plan van aanpak
 • Analyse (professioneel en door bewoners)
 • Visie
 • Programma
 • Projecten       

Woonwensen

Woonwensen onderzoek door middel van huis-aan-huis gesprekken en enquêtes. Nadat de woonwensen zijn geïnventariseerd worden ze uitgewerkt in haalbare scenario’s en vervolgens in concrete plannen en uitvoering.

Bloemkoolwijken

Bloemkoolwijken zijn wijken met een woonerf structuur en gebouwd in de jaren ’70 en ’80.

Intern onderzoek naar bloemkoolwijken, met als casestudy de Groningse wijk Beijum, heeft geleidt tot nieuwe inzichten op het gebied van herstructurering. Bloemkoolwijken vragen om en andere aanpak. Benieuwd naar onze visie en aanpak daarover? Neem snel contact op: bureauvds@gmail.com

Advertenties